Rusztowania
O NAS

Pro Men

O nas

Firma Pro-Men Sp. z o.o. powstała w 1992 roku. Od początku działalności firma specjalizuje się w dostarczaniu i instalowaniu rusztowań i szalunków budowlanych. Zaufanie jakim obdarzyli nas klienci ciągle rosnące zapotrzebowanie na sprzęt budowlany spowodowało iż zdecydowaliśmy się w roku 1999 poszerzyć nasz asortyment rozpoczynając współpracę z jednym z wiodących producentów rusztowań szalunków firmą Altrad-Mostostal.Oferujemy specjalne rusztowania ramowe dla firm wykonawczych, instalacyjnychi inwestorów indywidualnych. Rusztowania ramowe pozwalają na bardzo szybkie i pewne obudowanie konstrukcji budowlanych. Podnosząc jakość wykonywanych usług informujemy iż wzbogaciliśmy naszą ofertę o możliwość projektowania ustawień i doboru elementów rusztowań za pomocą specjalistycznego oprogramowania. Jak również dokonaliśmy zakupu dodatkowego sprzętu w postaci szalunków i rusztowań oferowanego do wynajmu.

O stałym rozwoju firmy może świadczyć fakt iż nasza firma już dwukrotnie skorzystała
z dotacji unijnych. Po raz pierwszy w 2003 roku z programu ZPORR, ponownie w roku 2010 realizując „Projekt nowoczesnego wyposażenia podstawą do polepszenia usług świadczonych przez Pro-Men Sp. z o.o.” zrealizowany przy pomocy środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Obecnie firma realizuje projekt :

Wejście na rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Pro-Men zajmującego się obsługą przedsięwzięć budowlanych.

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:

1. Pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Norwegii

2. Zwiększy przychody poprzez udział przychodów z eksportu w całości przychodów z usług najmu oraz montażu w wysokości co najmniej 20% do końca 2022 r.

3. Rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym

4. Uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, np. na dalszy rozwój zaplecza magazynowego, logistycznego

5. Nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;

- Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;

- Liczba zorganizowanych kanałów obsługi procesów biznesowych, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 687 939,00 PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 00/100 )

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 475 405,00 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięć złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.01.2021 – 01.01.2022

Rusztowania
Pracownik budowy sprawdzający rusztowanie
Pracownicy budowy na rusztowaniach

Pro Men

Dlaczego Pro Men

ZALETY
Uścisk ręki

Zaufanie

Narzędzia naprawcze

Solidność

Kalendarz

Elastyczność

Akcesoria ochronne

Profesjonalizm

Rusztowania na budowie