KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
BUDÓW

Rusztowania

Pro Men

Rusztowania Fasadowe/Elewacyjne

Zastosowanie:

  • tynkowania
  • malowania
  • docieplenia
  • ciężkich prac typu: murowanie,
  • sceny
  • platformy podsufitowe
  • konstrukcje wsporcze lub nośne do reklam
  • konstrukcje regałów i stanowisk kamer telewizyjnych

Rusztowania ramowe są rusztowaniami systemowymi o rozstawie podłużnym ram: 3,07m; 2,57m; 2,07m; 1,57m, oraz dwu standardowych rozstawach poprzecznych stojaków ram 0,73m i 1,09m. Konstrukcja rusztowania umożliwia standardowo zamocowanie pomostów co 2,0m w pionie oraz dopuszcza uzyskanie innych wysokości kondygnacji przy użyciu ram wyrównawczych i rygli poprzecznych. Rusztowania ramowe cechują się dużą stabilnością oraz statecznością dzięki zastosowaniu stężeń pionowych, ukośnych oraz systemu kotew mocujących rusztowanie do konstrukcji budowli. Istnieje możliwość rozbudowy systemu powyżej 34 m po wykonaniu dodatkowych obliczeń statycznych.

Rusztowania fasadowe posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa B/02/04/041/16 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa w Warszawie.