Rusztowania

Pro Men

Rusztowania modułowe ROTAX

RUSZTOWANIA MODUŁOWE mają  zastosowanie  przy obiektach  przemysłowych  z dużą liczbą instalacji  i  rurociągów jak  rafinerie, stocznie itp., a  jako  rusztowania wolno stojące wieżowe – w przemyśle stoczniowym, energetyce i innych gałęziach przemysłu.

Często  wykorzystuje  się  je  też  przy  wieżach  kościelnych,  a  wewnątrz  jako platformy  podsufitowe  służące  do  prac  renowacyjnych.  Używane  są  też  do montażu  scen  i  trybun  w  miejscach  imprez  kulturalno – rozrywkowych.

Zaletą rusztowania modułowego jest jego „kompatybilność” z rusztowaniem ramowym. Oznacza to, że konstrukcja elementów obu systemów jest tak pomyślana, iż wiele z nich może być stosowanych zarówno przy budowie rusztowań ramowych, jak i modułowych podstawki regulowane, złącza, pomosty, dźwigary i inne. Zostały zastosowane specjalne talerzyki z otworami, które pełnią rolę złącza obrotowego. Przyspawane są do pionowych rur stojaków w odstępach, co 0,5 m, na obwodzie, których znajdują się końcówki rygli. Do jednego pierścienia z otworami można przyłączyć nawet 8 rygli lub stężeń.

Ostateczny kształt nadaje rusztowaniu uniwersalny system klinowo-ryglowy, a zachowanie wymiarów siatki rusztowania uzyskuje się dzięki specjalnym otworom dopasowującym dokładnie rygle i utrwalającym odpowiednie kąty. Ma to ogromne znaczenie przy wykonywaniu okrągłych i skomplikowanych rusztowań.

Rusztowania modułowe posiadają Certyfikat Bezpieczeństwa nr B/02/042/16 wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.